Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE W ZAKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI MEDYCZNEJ NAD CHORYM*
Zakres przeszkolenia: Stopień wyższy – szkolenie uaktualniające
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 8,5 1     9,5

 
Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
* Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.15. Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia).