Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

 
Przeszkolenie: PRZESZKOLENIE  WZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁONKÓW ZAŁUG BEZPOŚREDNIO OBSŁUGUJĄCYCH PASAŻERÓW W POMIESZCZENIACH PASAŻERSKICH*
Zakres przeszkolenia:  
Forma zajęć: Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Symulator Σ
Liczba godzin: 4 2     6

* Program przeszkolenia jest oparty na kursie modelowym IMO 1.28 (Prawidło V/2 pkt 5 Konwencji STCW; Sekcja A-V/2 pkt 2 Kodeksu STCW). Przeszkolenie kończy się zaliczeniem w formie testu (wykłady) i demonstracji umiejętności (ćwiczenia).