Terminy kursu:  
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników

Program szkolenia

 
Lp.
 
PRZEDMIOT
 Liczba godzin
    Wykład Ćwiczenia Laboratorium Symulator
1. Nawigacja 15   15 10
2. Meteorologia i oceanografia 10      
3. Urządzenia nawigacyjne 8   7  
4. Manewrowanie statkiem 15 10 10  
5. Ratownictwo morskie 16      
6. Łączność morska 15   15  
7. Bezpieczeństwo nawigacji 15   8 7
8. Budowa i stateczność statku 30   25 5
9. Siłownie okrętowe 15   4 4
10. Przewozy morskie 15   15  
11. Zarządzanie statkiem 20   10  
12. Bezpieczeństwo statku 10      
13. Prawo morskie 20      
14. Ochrona środowiska morskiego 10      
15. Język nagielski   58    
   RAZEM: 417 214 68 109 26