1.    Spotkanie inauguracyjne projektu "Zostań Żeglarzem" http://informacje.kolobrzeg.pl/miasto/item/2645-żeglarstwo-bez-statku?-możliwe
2.    Spotkanie inauguracyjne projektu "Zostań Żeglarzem"    http://www.tvp.pl/szczecin/nasze-programy/kronika/wideo/1830-170213/10118243
3.    Kroniki portowe -  http://www.youtube.com/watch?v=W2XLOHHFOBM
 


3.  Kurs żeglarski- spotkanie rodziców
   Dnia 19 lutego o godz. 18-tej w sali konferencyjnej hali Milenium w Kołobrzegu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci zgłoszonych na kurs żeglarski. W spotkaniu udział wzięli:
  - Wiceprezydent Miasta Kołobrzeg Andrzej Olichwiruk,
  - Prezes Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg Henryk Rupnik,
  - Dyrektor Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie Dariusz Kowalski oraz instruktorzy i trenerzy prowadzący szkolenie:
  - Artur Nahajowski  i Maciej Wicik.
   Na spotkanie zaproszono rodziców i opiekunów uczniów kołobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zostali zgłoszeni do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie żeglarskim.     Zebranie rozpoczął Pan Henryk Rupnik, który serdecznie przywitał wszystkich zebranych a następnie omówił historię powstania i przebieg organizacji tego przedsięwzięcia, między innymi wizyty w kołobrzeskich szkołach, spotkania z dyrektorami, Ligą Morską i Rzeczną,  POSP Tryton, Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego. Pan Prezes złożył zaproszenie dla sponsorów do wzięcia udziału w promocji Mariny Solnej i sezonu żeglarskiego w 2013r. Pan Andrzej Olichwiruk przywitał zebranych i podziękował organizatorom szkolenia. Następnie Pan Dariusz Kowalski przedstawił instruktorów, którzy będą prowadzić kurs żeglarski oraz omówił program i procedury szkolenia teoretycznego i praktycznego. Pan Maciej Wicik oraz Artur Nahajowski przedstawili harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych, wymagania związane z kursem oraz niezbędne dokumenty. Poinformowano zebranych, że kurs odbywać się będzie dwa razy w tygodniu, tj. w środy i czwartki. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w Morskim Ośrodku Szkolenia oraz w Porcie Jachtowym, natomiast zajęcia praktyczne na jachcie typu Bavaria 36. Panowie przedstawili rodzicom plany zajęć dla poszczególnych grup dzieci, odpowiadali na pytania zebranych oraz przeprowadzali rozmowy z rodzicami, którzy chcieli dokonać zmian w planie zajęć. Na spotkaniu tym także wydawano i zbierano niezbędne dokumenty w postaci oświadczeń i deklaracji koniecznych do przedłożenia dla Polskiego Związku Żeglarskiego.


 

                                                                                             

  
 Uroczyste otwarcie OSRB i MOSK    


1.     http://miastokolobrzeg.pl/wiadomosci/6367-rybacy-batyccy-maj-si-gdzie-szkoli.html
2.     http://koszalin.naszemiasto.pl/galeria/opis/1904374,osrodek-szkoleniowy-rybolowstwa-baltyckiego-juz-otwarty,galeria,5821110,id,t,tm,zid.html#2d01b79523fdffca,1,3,60
3.     http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395946,w-kolobrzegu-otwarto-osrodek-szkolenia-rybolowstwa-baltyckiego.html
4.     http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130621/KOLOBRZEG/130629942