Ceny kursów zależne są od ilości uczestników.
 
Kursy kwalifikacyjne w dziale pokładowym


1. Kurs na świadectwo marynarza wachtowegoTerminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
2. Kurs na świadectwo starszego marynarza  

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
3. Kurs na poziome operacyjnym w żegludze międzynarodowej  

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
4. Kurs na poziome operacyjnym w żegludze przybrzeżnej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)5. Kurs na poziome zarządzania w żegludze międzynarodowej  

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
6. Kurs na poziome zarządzania w żegludze przybrzeżnej  

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.7 osób)
7. Kurs na dyplom szypra 1 klasy żeglugi krajowej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)


8. Kurs na dyplom szypra 2 klasy żeglugi krajowej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.7 osób)

Kursy kwalifikacyjne w dziale maszynowym

1. Kurs na świadectwo motorzysty wachtowego

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.7 osób)


2. Kurs na świadectwo starszego motorzysty

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
3. Kurs na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej dla osób nie posiadających świadectwa starszego motorzysty

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.7 osób)
4. Kurs na poziomie operacyjnym w specjalności mechanicznej dla osób posiadających świadectwo starszego motorzysty

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.8 osób)
5. Kurs na poziomie zarządzania w specjalności mechanicznej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.8 osób)

6. Kurs na dyplom mechanika w żegludze krajowej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
Kursy bezpiueczeństwa i specjalistyczne1. Zintegrowany kurs bezpieczeństwa (STCW) obejmujący następujące 4 kursy podstawowe:
  • indywidualne techniki ratunkowe (ITR)
  • przeciwpożarowy
  • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej
  • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna
Terminy kursu: Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min. 4 osób)
 2. Indywidualne techniki ratunkowe
 
Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
3. Indywidualne techniki ratunkowe - odnowienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)4. Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
5. Ochrona przeciwpożarowa - stopień podstawowy - odnowienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
6. Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)
7. Ochrona przeciwpożarowa - stopień wyższy - odnowienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
8. Elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)9. Udzielanie pierwszej pomocy medycznej

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
10. Sprawowanie opieki medycznej nad chorym

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
11. Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - odnowienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)

12. Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)

13. Problematyka ochrony statku

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)


14. Ratownik morski

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
15. Ratownik morski - uaktualnienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)16. Starszy ratownik 

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.3 osób)
17. Starszy ratownik morski - uaktualnienie

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
18. Obsługa i wykorzystanie ECDIS

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
19. Dla członków załóg z przydzielonymi obowiązakami w zakresie ochrony

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
20. Oficer ochrony staku  

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
21. Zarządzanie kryzysowe i zachowania ludzkie 

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)

22. Kierowanie tłumem

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
23. Bezpieczaństwo dla członków załóg obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
24. Bezpieczaństwo dla pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku RO-RO

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
25. Radar ARPA - pozim operacyjny

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.5 osób)
26. Radar ARPA - pozim zarządznia

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.3 osób)
27. Znajomość Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczna eksploatacją statków i zpobieganiem zanieczyszczeniom (ISM)

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)28. GMDSS - GOC

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.4 osób)
29. Szkolenie na SRC - Świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu

Terminy kursu:  Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min.6 osób)


 

30. Przeszkolenie w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem.
 

Terminy kursu: Przyjmowanie zgłoszeń.
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min. 2 osób  )

 


31. Przeszkolenie w zakresie dowodzenia siłownia okrętową
 

Terminy kursu: Przyjmowanie zgłoszeń
Cena brutto kursu:  
Uwagi: Warunkiem przeprowadzenia kursu jest zebranie wymaganej liczby uczestników (min. 2 osób)