13 lipca zostały wręczone certyfikaty ISSA dla mlodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy wzięli udział w szkoleniu żeglarskim w Morskim Ośrodku Szkoleniowym w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie. Przedsięwzięcie zostało zfinansowane przez Zarząd Portu Kolobrzeg. Uczestnicy  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

czytaj więcej: http://informacje.kolobrzeg.pl/miasto/item/3666-patent-na-zeglarstwo-wideo


Chcieliśmy Państwa poinformować, o kolejnym szkoleniu SRC- świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu, które odbędzie się w Morskim Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej, przy ulicy Mazowieckiej 15-16 w Kołobrzegu.
Planowany termin szkolenia 14.09.2013 roku od godz. 9:00  natomiast egzamin przeprowadzony zostanie w dniu 30.09.2013 roku o godz. 10:00
Do egzaminu mogą przystąpić również osoby, które brały już udział w szkoleniu, ale ze względu na nieodpowiadający termin nie przystąpiły do niego  lub osoby, które nie zdały egzaminu we wcześniejszym terminie.


 

Dnia 20 czerwca 2013r. w Kołobrzegu odbyło się uroczyste otwarcie dwóch ośrodków szkoleniowych Morskiego Ośrodka Szkoleniowego i Ośrodka Szkoleniowego Rybołówstwa Bałtyckiego. Ośrodek otwierali Jego Magnificencja Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof.dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma, Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek i Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.   
 http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,395946,w-kolobrzegu-otwarto-osrodek-szkolenia-rybolowstwa-baltyckiego.html
 
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130621/KOLOBRZEG/130629942
 

W dniach 25-27 czerwca 2013 roku trwał egzamin z wiadomości i umiejętności żeglarskich w ramach szkolenia Akademii Żeglarstwa. Do egzaminu przystąpiło 103 osoby, które ukończyły szkolenie. Po analizie testów teoretycznych, oraz nabytych umiejętności praktycznych przyznano:
- 44 certyfikaty Qualified Crew – wykwalifikowany członek załogi jachtu żaglowego
- 57 certyfikatów Inland Skipper – sternik jachtu żaglowego w żegludze śródlądowej

Serdecznie gratulujemy wszystkim !!!
 
Lista egzaminacyjna: pobierz plik: images/Lista_po_egzaminie_na_stron.docx

Uczestników którzy nie dostarczyli zdjęcia i nie wypełnili formularza o wydanie certyfikatu pilnie prosimy o dopełnienie tych czynności w Morskim Ośrodku Szkoleniowym na ulicy Mazoweickiej 15-16 !!! 

Uroczyste rozdanie certyfikatów odbędzie się 13 Lipca 2013 na Morskiej Przygodzie” IMPREZIE ORGANIZOWANEJ PRZEZ  ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG

Program imprezy: pobierz plik images/Morska_Przygoda_Program_13_lipiec.docx

Zapraszamy serdecznie !!!

 

W minioną sobotę 08.06.2013 roku odbyły się ostatnie egzaminy teoretyczne i praktyczne na Qualified Crew i Inshore Skipper. Egzamin praktyczny odbyłl się na jachcie BAVARIA 40 Cruiser na kołobrzeskich wodach morskich.  Wyniki egzaminów są zadawalające. Serdecznie gratulujemy zdanych egzaaminów !!!