Morski Ośroedek Szkoleniowy w Kołobrzegu zaprasza na zintegrowany kurs bezpieczęństwa STCW (ITR, PPOŻ podstawowy, Elementarna Pierwsza Pomoc, Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialnośc Wspólna). Termin: 03.02- 11.02.2020. Cena uzalezniona od ilości uczestników.
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu zaprasza na kurs Marynarza Wachtowego w terminie 20.01.2020 do 04.02.2020 r. cena: 1400zł.
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na Starszego Ratownika  w terminie 23.10.2019 do 24.10.2019 r.
Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na kurs Marynarza Wachtowego w terminie 04.11.2019 do 20.11.2019 r. cena: 1400zł.

Kurs/Szkolenie

Ilość dni

Termin 2019

Październik

Listopad

Grudzień

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ITR,PPOŻ,BWiOW,MED.)

7 dni

21-29

18-26

02-10

Indywidualne Techniki Ratunkowe

2 dni

21-22

18-19

02-03

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

2 dni

23-24

20-21

04-05

PPOŻ - podstawowy

2 dni

25-28

22-25

06-09

Elementarna pomoc medyczna

1 dzień

29

26

10

Indywidualne Techniki Ratunkowe (odnowienie)

1 dzień

29

26

10

PPOŻ – podstawowy (odnowienie)

1 dzień

28

21

09

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie zaprasza na kurs Marynarza Wachtowego w terminie 14.10.2019 do 28.10.2019 r. Cena 1400 zł.

Zapraszamy na kurs Ratownika Morskigo termin: 16.09 do 18.09.2019r. Cena 450 zł