Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu nawiązał współpracę z Centralnym Ośrodkiem Szkoleniowym Straży Granicznej w Koszlainie na przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa STCW dla funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Więcej informacji:

https://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/40834,Inauguracja-szkolen-z-zakresu-STCW-dla-funkcjonariuszy-Morskiego-Oddzialu-SG-we-.html