Kurs/Szkolenie

 

   il. dni

                     Termin 2021

Kwiecień

        Maj

Czerwiec

Zintegrowany kurs bezpieczeństwa STCW (ITR,PPOŻ,BWiOW,MED.)

  7 dni

    19-27

      17-25

    21-29

Indywidualne Techniki Ratunkowe

   2 dni

    19-20

       17-18

    21-22

Bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna

  3 dni

    21-23

       19-21

    23-25

PPOŻ - podstawowy

  2 dni

    23-26

       21-24

    25-28

Elementarna pomoc medyczna

  2 dni

    26-27

       24-25

   28-29

Indywidualne Techniki Ratunkowe (odnowienie)

  1 dzień

    6 ,16

       7,28

    4,18

PPOŻ – podstawowy (odnowienie)

  1 dzień

     9, 29

      6,27

    10,17

PPOŻ – wyższy (odnowienie)

  1 dzień

     8 ,28

       5, 26

    9,30