.....

 

                         Miło nam poinformować, iż prezes Klubu Uczelnianego AZS UR dr hab. prof. UR Emilian Zadarko oraz prorektor ds. Morskich Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk reprezentujący Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu Akademii Morskiej w Szczecinie, podpisali partnerską umowę współpracy na rzecz rozwoju działań z zakresu żeglarstwa, mającą na celu:

1. Zacieśnienie wzajemnych kontaktów, współpracę przy organizacji wszelkich szkoleń i kursów w tym na stopnie żeglarskiej PZŻ
2. Podnoszenie kwalifikacji instruktorskich i wymianę doświadczeń poprzez szkolenia, warsztaty, kursy i konferencje.
3. Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych, także imprez sportowych łączących oba środowiska.
4. Rozwój i popularyzację żeglarstwa sportowego i turystyki wodnej w obszarach działalności Klubu i Akademii.

  
.........